Alle machines kunnen worden uitgerust met diverse hulpstukken die benodigd zijn om het werk goed te kunnen laten verlopen.

Aannemerij werkzaamheden die C.L. van Paridon uitvoert zijn:
• graven van waterpartijen
• bouwputten
• aanleggen van drainage
• leggen van riolering
• zetten van damwand of schoeiing
• open straatwerk
• (machinaal) straatwerk
• kabel- en leidingwerk

Agrarische werkzaamheden die C.L. van Paridon uitvoert zijn:
• sloot en baggerwerk
• mest verspreiden
• egaliseren

Hoveniers werkzaamheden die C.L. van Paridon uitvoert zijn:
• leegruimen van tuinen
• diverse grond werkzaamheden
• bestrating van tuinen

Alle voorgenoemde werkzaamheden kunnen ook in combinatie met collega bedrijven worden uitgevoerd.
C.L. van Paridon grondwerken kan dit alle voor u regelen, zodat u er vanuit kan gaan dat het werk naar behoren wordt uitgevoerd en uiteraard met garantie.